E cigaretter bra eller dåligt?

Redan 1963 så skapade en man vid namn H.A. Gilbert en e cigg som han två år senare sökte patent på. Dock var inte världen redo för detta och e cigaretten kom enbart att nyttjas av Gilbert själv. Under år 2000 så utvecklade man i Kina en elektronisk cigarett som sedan kom att introduceras i Europa under 2006. Nu för tiden säljs det e cigaretter för miljardbelopp i hela världen och den har även kommit att bli mycket populär här i Sverige. Dock är läkare oense om det är en bra eller dålig produkt och det tvistas om huruvida det är ett hjälpmedel för att få rökare att sluta röka eller om den kommer att göra fler ungdomar till lungcancerpatienter.

E cigg – vad är det?

En e cigarett består oftast av ett munstycke, ett batteri, en förångare samt rökvätska eller e-juice som det även kallas. Nikotinhalten varierar från noll upp till höga halter. Det kommer ingen rök från en e cigg, utan istället är det en ånga som man inhalerar och blåser ut. En elektronisk cigarett ser ofta ut precis som en vanlig cigarett och man drar bloss precis som på en vanlig cigarett. Det finns andra varianter som ser mer ut som en penna eller skruvmejsel. I USA finns en variant som kallas för hookah pens eller e-hookahs och dessa påminner om pennor eller leksaker och är mer som en elektronisk vattenpipa. Ofta så ser e cigaretten ut att glöda när man tar ett bloss, eftersom att det sitter en lampa på spetsen av den, detta är för att imitera en vanlig cigaretts glöd. E-cigg finns i många olika varianter. Det finns de som är färdigladdade, de som innehåller ett visst antal bloss och de man fyller på själv med e-juice.

Positiva saker med e cigaretter?

Man har skapat e cigaretter som ett substitut till vanliga cigaretter. Man får sitt behov av nikotin tillfredsställt samtidigt som man fortfarande kan ha kvar sin rökritual. När man marknadsför e cigg så är det ofta i form av att den kan användas i syfte att sluta röka eller dra ner på den vanliga rökningen. Man pekar på hälsoskäl, både rökarens och omgivningens. En annan positiv sak är att den går inte under förbudet mot rökning, man får använda den på platser som det annars inte är tillåtet att röka på. Det finn även de som anser att allt som kan få en individ att sluta med vanliga cigaretter är bra, även om det innebär att man fortfarande är beroende av nikotin från en e cigg.

Nackdelar?

Lika självklart som det finns de som är för e ciggen av de ovanstående skälen så finns det de som är mot den. De som är mot e-cigg säger att e cigaretter är en metod som har blivit glamouriserat och att det underhåller nikotinberoendet samt lockar in unga till att bli beroende. Det finns de som anser att man bör sikta mot att helt få bort ett beroende av både cigaretter och nikotinberoende genom att lägga krut på att ändra människors beteende.